בטיחות בחשמל

חידון קהות חשמל ב-70 שנות מדינה– יש ללחוץ לפתיחת הקישור