נתיב האור לכל דור תשפ"א -מצגת לתלמידים בשפה הערבית