תכנית להפסקה פעילה בנושאי בטיחות וחיסכון בחשמל

מצגת הסבר ופעילות- החשמל בטבע
15 ביוני 2017
כתב סתרים על כללי בטיחות בחשמל
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: הצעה להפעלת הפסקה פעילה המשלבת בתוכה דפי צביעה, חידונים, יצירה וערכות הדרכה שונות של נתיב האור