שומרים על הכדור- בבטיחות ואחריות- למורה

s1

שומרים על כדור הארץ- בבטיחות ואחריות- מצגת לתלמידים

  • את המצגת בבקשה להציג לתלמידים במצב show (באמצעות לחיצה על הסימן שבתחתית המסך על מנת שכל המידע יראה כראוי)