תחרות 2018- מערכים תומכים

איתור ודיווח סכנות ברשת החשמל
8 בינואר 2018
שימושים פונקציונאליים במכשירי חשמל-מותאם חנ"מ
12 בדצמבר 2017

tach– מערכים תומכים לקראת הכנת תוצר לתחרות- החשמל ב 70 שנות מדינה

tachl– מצגת נלוות-