תחרות נתיב האור 2020 – מחוון

נתיב האור לכל דור תשפ"א – מצגת למורה
7 בספטמבר 2020
"חשמל בחוכמה ובאחריות" – מערך לתלמיד
9 בספטמבר 2019

– הזמנה לתלמיד- 2020 תחרות תש"ף tata1

– הזמנה למנהל- tata2

– מחוון-tata3