פעילות ניתוח אירועי מקרה- בטיחות בחשמל

פעילות ניתוח אירועי מקרה- בטיחות בחשמל בשפה הערבית
15 ביוני 2017
מצגת ופעילות ניתוח כתבות בנושא הבטיחות בחשמל בשפה הערבית
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: מצגת המלווה פעילות לניתוח אירועי מקרה הקשורים בסכנות בחשמל.