מצגת מלווה למערך פעילות לקראת חופשת הקיץ- בשפה הערבית

מערך פעילות לקראת חופשת הקיץ- בטיחות בחשמל בשפה הערבית
18 ביוני 2017
מצגת טריוויה לפעילות לקראת חופשת הקיץ- בשפה הערבית
18 ביוני 2017
תיאור הפעילות: מצגת מלווה למערך בנושא בטיחות בחשמל לקראת חופשת הקיץ. המצגת מסבירה את כללי הבטיחות בחשמל.