מצגת לילדי ה-PDD

דפי צביעה
15 ביוני 2017
מצגת להיכרות עם רשת החשמל
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: מצגת עם כללי הבטיחות בחשמל לילדי ה-PDD