מצגת להיכרות עם רשת החשמל

מצגת לילדי ה-PDD
15 ביוני 2017
הדרכה לכיתות א' או בגני הילדים בתחנות
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: תמונות המראות את התחנות בהם עובר החשמל מתחנת הכוח עד לבית הלקוח: מתח עליון, תחנות מיתוג, שנאים, חדרי חשמל ועוד.