מצגת טריוויה לפעילות לקראת חופשת הקיץ- בשפה הערבית

מצגת מלווה למערך פעילות לקראת חופשת הקיץ- בשפה הערבית
18 ביוני 2017
מערך הדרכה לכיתות א/ גני ילדים בתחנות- בשפה הערבית
15 ביוני 2017

תיאור הפעילות: מצגת עם משחק טריוויה המלווה את הפעילות בנושא בטיחות בחשמל לקראת חופשת הקיץ. במצגת משחק טריוויה שחוזר על כללי הבטיחות עם שעון עצר.