מצגת ופעילות- סרטונים ומשחק בנושא הבטיחות בחשמל בשפה הערבית

מערך פעילות לקראת חופשת הקיץ- בטיחות בחשמל
15 ביוני 2017
פעילות ניתוח אירועי מקרה- בטיחות בחשמל בשפה הערבית
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: מצגת בנושא הבטיחות בחשמל: פעילות X/O של היגדים לשימוש בטוח בחשמל וצפייה בסרטוני שקע ותקע וניתוח הסרטונים.