מצגת הסבר ופעילות- החשמל בבית וכללי הבטיחות

מצגת ופעילות ניתוח כתבות בנושא הבטיחות בחשמל בשפה הערבית
15 ביוני 2017
מצגת הסבר ופעילות- החשמל בטבע בשפה הערבית
15 ביוני 2017

תיאור הפעילות: מצגת בנושא החשמל בבית בהווה ובעבר. הסבר על החשמל בעבר והשינוי שלו בחיים המודרניים, כללי התנהגות בעת שימוש בחשמל, החלפת נורה ואף סיוע לאדם שהתחשמל. בסיום המצגת משחק חווייתי לחזרה על המסרים.