לומדה בנושא: פורשים כנף- אימוץ הנשרים והדורסים בישראל