חשמל באוויר- בטיחות ויזמות- מצגת לתלמידים תשפ"ד בשפה הערבית

חשמל באוויר- בטיחות ויזמות- מערכים למורה תשפ"ד
12 בספטמבר 2023