חידון קהות – חשמל ב 70 שנות מדינה

"חשמל בחוכמ"ה"- מערך למורה
11 בנובמבר 2018
איתור ודיווח סכנות ברשת החשמל
8 בינואר 2018

חידון קהות חשמל ב-70 שנות מדינה– יש ללחוץ לפתיחת הקישור