"חשמל בחוכמ"ה" – משחק קהות

"חשמל בחוכמ"ה" – מערך לתלמיד בערבית
18 בדצמבר 2018
"חשמל בחוכמ"ה"- מערך למורה
11 בנובמבר 2018

"חשמל בחוכמ"ה"- משחק קהות – יש ללחוץ לפתיחת הקישור