"חשמל בחוכמ"ה" – מערך לתלמיד בערבית

"חשמל בחוכמ"ה"- מערך לתלמיד
16 בינואר 2019
"חשמל בחוכמ"ה" – משחק קהות
11 בנובמבר 2018

חשמל בחוכמ"ה- מצגת לתלמיד בערבית-  יש ללחוץ לפתיחת הקישור