דף פעילות לחנוכה

פעילות בעקבות כרזת בטיחות בחשמל
15 ביוני 2017
בחן את עצמך- על מה מדווחים לחברת החשמל?
15 ביוני 2017

תיאור הפעילות: יצירת סביבון המכיל את כללי הבטיחות בחשמל