בחן את עצמך- על מה מדווחים לחברת החשמל?

דף פעילות לחנוכה
15 ביוני 2017
אמנה ישובית לבטיחות בחשמל
15 ביוני 2017

תיאור הפעילות: שאלות בנושא מפגעים ותקלות- על מה מדווחים ולמי?