בחן את עצמך- על מה מדווחים לחברת החשמל? בשפה הערבית

תחרות נתיב האור תשע"ז- פעילות
18 ביוני 2017
מערך פעילות לקראת חופשת הקיץ- בטיחות בחשמל בשפה הערבית
18 ביוני 2017
תיאור הפעילות: שאלון בנושא מפגעים ותקלות- על מה מדווחים ולמי?