אמנה ישובית לבטיחות בחשמל- בשפה הערבית

מערך הדרכה לכיתות א/ גני ילדים בתחנות- בשפה הערבית
15 ביוני 2017
מצגת טריוויה- נספח לפעילות לקראת חופשת הקיץ
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: נוסח אמנה ישובית לבטיחות בחשמל