איתור ודיווח סכנות ברשת החשמל

חידון קהות – חשמל ב 70 שנות מדינה
14 בינואר 2018
תחרות 2018- מערכים תומכים
2 בינואר 2018

eitur– איתור ודיווח סכנות ברשת החשמל