תחרות נתיב האור 2020

תחרות נתיב האור תש"ף

"נתיב האור –חשמל באחריות"

תחרות ארצית לעיצוב מסר והעברתו

 

מוזמנים להצביע פעם אחת מכל מחשב או מכשיר פלאפון, ניתן להצביע בעבור מספר תוצרים נבחרים

להצבעה יש להקיש על התמונה שתפתח לגודל מלא

ההצבעה תחל ב 22.3.20 ועד ה 7.4.20 

בהצלחה!

הוראות להצבעה- יש ללחוץ על התמונה הרצויה ובדף שנפתח מופיע בתחתית התמונה "הצבע לתמונה זו"- כעת מצביעים בלחיצה

נתיב האור – התייעלות אנרגטית ובית חכם

תחרות ארצית לצילום תמונה מעבירה מסר – תש"פ

 

יוצאים לדרך עם התחרות השנתית הארצית של  תוכנית נתיב האור, תוכנית המשותפת למשרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וחברת החשמל.

והשנה, בנושא – התייעלות אנרגטית ובית חכם.

התחרות מיועדת לכל תלמידי השכבות המשתתפות בתוכנית נתיב האור, בבתי-הספר ברחבי הארץ.

 

 1. מהם התייעלות אנרגטית ובית חכם?

"נתיב האור" היא תוכנית, המחנכת להתנהגות נבונה בסביבה צורכת חשמל, ומעודדת את  המשתתפים הצעירים להעברת מסר הבטיחות בחשמל וההתייעלות האנרגטית לעוד חברים, למשפחה ולקהילה.

השנה בחרנו בנושא ההתייעלות האנרגטית כמוביל בתכני התוכנית.

התייעלות אנרגטית היא ביטוי הטומן בחובו שתי משמעויות:

א. התנהגות שתוביל לחיסכון בהוצאות ובעלויות הכרוכות בצריכת אנרגיה.
ב. הקטנה של הזיהום הסביבתי הנובע מהפקת האנרגיה שתצטמצם בעקבות ההתייעלות.

 

תהליך ההתייעלות כולל שינויים התנהגותיים ושינויים טכנולוגיים כאחד, כאשר נושא הבית החכם הוא אחד מהם. תכנים אלו נמצאים בתוכנית שפיתחנו לשנת הלימודים הנוכחית "חשמל בחוכמ"ה". אנו מאמינים שעיסוק התלמידים בתכנים בדרך יצירתית ואמנותית, תעלה את רמת המודעות לצורך התייעלות אנרגטית בתחומים שונים.

 

 1. צילום תמונה - מה מגישים לתחרות?

הצילום מאפשר לנו את הנצחתו של רגע קסום וחד פעמי לתוך תמונה נצחית, שתישאר אתנו לעד. מאז המצאתה של המצלמה הראשונה, הפך תחום הצילום לכזה הכולל שימוש באמצעים טכנולוגים איכותיים ומתקדמים, לצד מקום לביטוי לגישות שונות ורעיונות אחרים. היום כאשר כל ילד מסתובב עם מצלמה ביד, ומתעד כל רגע מיומו, חשבנו ששימוש מונחה בכלי הזה, יסייע לתלמידים להבין את כוחה של תמונה, כפי שנאמר – תמונה אחת שווה אלף מילים.

 

צילום אמנותי, מאפשר ליהנות מזוויות צילום קצת אחרות, מספק נקודות מבט ייחודיות על הסביבה, על האנשים ועל רגעים קצרים. צילום אמנותי מתעד מצבים שונים, תוך שימוש בטכניקות צילום מגוונות, ומציע מבט אחר על המתרחש.

 

התלמידים מוזמנים לצלם רגע, או מצב, או אנשים, או מקום, או כל דבר שמבחינתם מעביר את המסר. לחילופין, הם יכולים לביים תמונה שתביע את הרעיון שהם מבקשים להעביר ולצלם אותה.
התמונה המבוימת יכולה לתעד אנשים, אביזרים, תלבושות, תמונות או שילוב בין חלק מהמרכיבים, כל דבר שנראה להם מתאים ליצירת התוכן עליו חשבו, ולהעביר את המסר של הנושא – התייעלות אנרגטית.

 

את הצילום שיצלמו, ישלבו התלמידים בפורמט המצורף ויגישו תחילה לתחרות פנימית בבית-הספר. התמונה שתיבחר ע"י ביה"ס תועבר לתחרות הארצית לפי ההוראות בהמשך.

 

 1. מטרות התחרות
 • א. לחשוף את התלמידים והקהילה למסרים של תוכנית נתיב האור בדרך יצירתית.
 • ב. לדרבן את התלמידים להבין את נושא ההתייעלות האנרגטית והבית החכם.
 • ג. לעודד עבודת צוות וחשיבה משותפת בקרב המשתתפים באמצעות שפת האמנות.
 • ד. ליצור באמצעות התלמידים כלי הסברה נוסף להעברת מסרי נתיב האור לקהילה: באמצעות אוריינות חזותית ושפתית.
 • ה. לשלב מסרים של קיימות בכלי ביטוי ויזואלי, ייחודי, ובדרך מודעת וביקורתית.

 

 1. מחוון נהלי התחרות
 • א. בתחרות ייקחו חלק צוותי תלמידים שכיתתם משתתפת השנה בתוכנית נתיב האור. התחרות קבוצתית ולא אישית.
 • ב. קבוצת תלמידים המגישה יצירה לתחרות יכולה לכלול עד 4 משתתפים.
 • ג. כל בית ספר ימנה ועדת שיפוט פנימית, שתבחר את היצירה שתייצג אותו בתחרות הארצית.
 • ד. התחרות היא בין בתי-הספר. כל בית ספר ישלח יצירה אחת לתחרות.
 • ה. המשימה היא:
  - צילום תמונה ((stills המעבירה את המסר של "התייעלות אנרגטית" לפי החומר שנלמד.
  - הצילום יכול לתעד מצב קיים שנקלט בעין המצלמה, או תמונה שבוימה ע"י היוצרים כדי להעביר את המסר שנבחר.
  - התמונות שיוכנו על-ידי התלמידים, ישולבו בתוך פורמט של מסגרת קבועה, המצורף למחוון כנספח, ללא אפשרות שינוי.
  - בתוך פורמט המוגש יש להוסיף (במקום המתאים) את שם התמונה, שם הרשות ושם בית-הספר.
 • ו. היצירות בתוך הפורמט יוגשו לתחרות בגודל A4 באמצעות הדוא"ל.
 • ז. היצירות יוגשו בפורמט ממוחשב כקובץ: Word / PPT / JPG / PDF
 • ח. בדואר האלקטרוני שישלח עם הקובץ המוגש מטעם בית-הספר, יש להוסיף את הפרטים המזהים הבאים:
  - שם התמונה
  - שם הרשות ו/או היישוב בו נמצא בית-הספר
  - שם בית-הספר
  - שמות מלאים של חברי הצוות, כל אחד והכיתה שלו
 • ט. ניתן להגיש את היצירה לתחרות בעברית או בערבית. המגישים בערבית מתבקשים להוסיף בנפרד תרגום לעברית.
 • י. במידה ומשלבים ביצירה חלקים מתמונות קיימות, שהן נחלת הכלל – יש לוודא שאינן מוגדרות כמוגנות ע"י חוק זכויות היוצרים. ידוע למשתתפים, כי אם יתגלה שהתמונה או חלק ממנה הועתקו מיצירה קיימת, תחול האחריות על היוצרים-המשתתפים בלבד.

 

 1. מרכיבים שחייבים להיות ביצירה
 • א. המסר המועבר באמצעות התמונה המצולמת צריך להביא לידי ביטוי את נושא ההתייעלות האנרגטית ו/או הבית החכם.
 • ב. הצילום יישקף את התוכן שנבחר באופן חזותי, מקורי, ייחודי ומעניין. חשוב שהמסר יהיה קליט וברור.
 • ג. שם התמונה שנבחר ע"י היוצרים צריך להופיע במקום המתאים במסגרת.
 • ד. היצירה תועבר בתוך הפורמט המצורף.
 1. שלבי התחרות

שלב א – עד 25/12/2018

הודעה. תישלח פנייה לכל בתי-הספר, המסבירה את מהות התחרות, המחוון, כולל איגרת הזמנה לתלמידים והפורמט הבסיסי הנדרש ליצירה.

שלב ב – עד 22/2/2019

הכנת הצילומים, ביצוע תחרות פנימית עם ועדת שיפוט בית-ספרית והגשת הצילום המייצג את בית-הספר. ועדת שיפוט פנימית של כל בית-ספר תדאג להעביר את הצילום שנבחר על ידה לכתובת הדוא"ל הבאה: pvered@edusystems.co.il

תוך 72 שעות מההגשה יקבל כל מגיש תשובה במייל חוזר שהעבודה התקבלה.

אם לא התקבלה תשובה כזאת, יש לפנות לצורך בירור לטלפון:  054-2424859- ורד פיטרו

 

שלב ג – עד ה-10/3/2019

ועדת שיפוט אזורית. כל חברה תבחר את 8 היצירות שעולות לגמר מכל אחד משלושת המחוזות שבאחריותה. סה"כ 48 יצירות מכל הארץ. הודעות ישלחו לבתי הספר שעלו לשלב הגמר. הודעות מתאימות יישלחו גם למנהלי אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המתאימות, ולפיקוח משרד החינוך.

 

שלב ד – מה-17/3/2019 עד ה-28/3/2018

הצבעה באינטרנט. הצבעה באתר נתיב האור לכל 48 העבודות שעלו לגמר. ההצבעה באינטרנט תהווה 35% מהציון הכולל לזכייה.
בתי-הספר והתלמידים יעודדו את ההצבעה באינטרנט, כחלק מהעברת המסרים לקהילה.

ועדת שיפוט ארצית. ועדה בהשתתפות נציגי משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי ואנשי חברת החשמל, תבחר מכל מחוז את הזוכה במקום הראשון. ציון הוועדה ישוקלל ב-65% עם ציוני ההצבעה באינטרנט.

 

שלב ה – 15/5/2019

הכרזת הזוכים – באירוע הארצי!

 • נציגי בתי הספר הזוכים, התלמידים שעבודתם זכתה וחברי כיתתם, יוזמנו לאירוע הארצי.
 • הזוכים בתחרות יוכרזו במהלך האירוע ויקבלו תעודות זכייה ופרסים.
 • הזכיות יתפרסמו באתר האינטרנט של התוכנית.
 • הודעות על הזכייה ישלחו למנהלי בתי הספר, למנהלי מחוזות משרד החינוך, למנהלי האגפים / מחלקות החינוך ברשויות המתאימות.

 

 1. קריטריונים לוועדות השיפוט לבחירת הזוכים
 • א. הצילום עונה על פרטי המחוון וכולל את כל המרכיבים הנדרשים: עיסוק בתוכן המתאים, מסר חזותי ייחודי (סעיף 5).
 • ב. הצילום משקף נאמנה את הנושא התייעלות אנרגטית ו/או בית חכם, ומעביר מסר ברור.
 • ג. הצילום משלב תוכן ייחודי, מקורי, יצירתי, חדשני לצורך העברת המסר.
 • ד. הצילום מוכיח בקיאות בתכני הנושא.

 

 1. זכויות יוצרים

ידוע למשתתפים, כי זכות היוצרים על היצירה הזוכה תעבור לידי "נתיב האור", חברת החשמל וכן הזכות לערוך בה שינויים. היצירה תהיה קניינה הבלעדי של חברת החשמל לכל דבר ועניין ולבית-הספר לא תהיה זכות קניינית, או כל זכות אחרת ביצירה. מוסכם בזה כי לבית-הספר, או לתלמידיו, או למוריו או לכל אדם שנטל חלק בהפקת היצירה, לא תהיה זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא על היצירה והוא מוותר בזה על כל זכות כאמור. חברת החשמל תוכל להשתמש ביצירה לכל מטרה שהיא ללא צורך בתשלום תמורה כלשהי לבית-הספר או לגורם/אדם כלשהו.

 1. נספחים
 • מכתב פנייה למנהלי בתי-הספר.
 • הזמנה לתלמידים להשתתף בתחרות.
 • פורמט העיצוב האחיד.