ילדי נתיב האור בואו לדווח על מפגעים ברשת החשמל והצילו חיים!

 

 
 
 

מקראת נתיב האור המלאה

 

 
 
 

משחקים אודות בטיחות בחשמל