נתיב האור 2018

תחרות נתיב האור תשע"ח

סמל וסיסמה- "חשמל ב- 70 שנות מדינה"

מוזמנים להצביע פעם אחת מכל מחשב או מכשיר פלאפון, ניתן להצביע בעבור מספר תוצרים נבחרים

להצבעה יש להקיש על התמונה שתפתח לגודל מלא

ההצבעה תחל ב 11.3.18 ועד ה 16.3.18 

בהצלחה!

נתיב האור – חשמל ב-70 שנות מדינה

תחרות ארצית ליצירת סמל וסיסמה – תשע"ח

 

אנו שמחים להודיעכם כי התחרות השנתית הארצית של  תוכנית נתיב האור, תוכנית המשותפת למשרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וחברת החשמל, יוצאת שוב לדרך!

והשנה, במיקוד - החיבור בין התפתחות החשמל ו-70 שנות המדינה.

 

התחרות מיועדת לכל התלמידים המשתתפים בתוכנית נתיב האור בבתי-הספר ברחבי הארץ.

 

למה סמל וסיסמה?

"נתיב האור" היא תוכנית, המחנכת להתנהגות נבונה בסביבה צורכת חשמל, ומעודדת את  המשתתפים הצעירים להעברת מסר הבטיחות בחשמל וההתייעלות האנרגטית לעוד חברים, למשפחה ולקהילה.

בשנת ה-70 למדינה נתמקד בתרומת החשמל לתחומים רבים כמו: כלכלה, סביבה, ביטחון, בריאות, תרבות הפנאי, ספורט וחינוך. התפתחות מערכת החשמל מימי רוטנברג ותחנת הכוח שהקים בנהריים, דרך תחנות הכוח האחרות שקמו במרוצת השנים ומתאימות עצמן לצורכי הסביבה והמערכת האקולוגית, ועד חזון תרומת החשמל להישגי המדינה השזורים בהתפתחותה בראיית עבר, הווה ועתיד.

סמל הוא צורה  המייצגת רעיון או אידיאל משותף. המשתתפים ייצרו סמל שיבטא התפתחות זו בעבר, הווה ועתיד וילווה בסיסמה שהיא משפט מפתח מוביל.

הפעילות היצירתית לעיצוב הסמל מעודדת מקוריות, יצירתיות, עבודת צוות ותיעדוף, ומאפשרת יצירת כלים ייחודיים להסברה בשפתם של הילדים. הפעילות תזמן מיומנויות וערכים המשיקים לסילבוס תוכניות הלימודים.

 

מטרות התחרות

 1. לחשוף את התלמידים והקהילה למסרים של תוכנית נתיב האור בדרך יצירתית.
 2. לעודד את התלמידים לחקור את העבר וההווה, לפתח חשיבה יצירתית לגבי העתיד, בזיקה שבין תרומת חברת החשמל והישגי המדינה, תוך העצמת העיסוק בנושא 70 שנות המדינה.
 3. לעודד עבודת צוות וחשיבה משותפת בקרב המשתתפים באמצעות שפת האמנות.
 4. ליצור באמצעות התלמידים כלי הסברה נוסף להעברת מסרי נתיב האור לקהילה: באמצעות אוריינות חזותית ושפתית.
 5. לשלב מסרים של פיתוח בר-קיימא בכלי ביטוי ייחודי ובדרך מודעת וביקורתית.

 

מחוון התחרות

 1. בתחרות ייקחו חלק קבוצות תלמידים שכיתתם משתתפת השנה בתוכנית נתיב האור. התחרות קבוצתית ולא אישית.
 2. קבוצת תלמידים המגישה יצירה לתחרות יכולה לכלול עד 4 משתתפים.
 3. כל בית ספר ימנה ועדת שיפוט פנימית, שתבחר את היצירה שתייצג אותו בתחרות הארצית.
 4. התחרות היא בין בתי-הספר. כל בית ספר ישלח יצירה אחת לתחרות.
 5. הסמלים יעוצבו בתוך פורמט קבוע, המצורף למחוון כנספח, ללא אפשרות שינוי.
 6. היצירות בתוך הפורמט יוגשו לתחרות בגודל A4 באמצעות הדוא"ל.
 7. היצירות יוגשו בפורמט ממוחשב כקובץ: Word / PPT / JPG / PDF
 8. ניתן להגיש את היצירה לתחרות בעברית או בערבית. המגישים בערבית מתבקשים להוסיף בנפרד תרגום לעברית.
 9. ניתן לבצע את איור הסמל והכיתוב באופן ידני או באופן ממוחשב.
 1. ניתן לשלב תמונות, חלקים מתמונות, סמלים ודמויות קיימים, שהם נחלת הכלל – ובתנאי שאינם מוגדרים כמוגנים ע"י חוק זכויות היוצרים. ידוע למשתתפים, כי אם יתגלה שהסמל או חלק ממנו הועתקו מיצירה קיימת, תחול האחריות על היוצרים-המשתתפים בלבד.
 1. המבקשים לבצע את כל העבודה באופן ידני, יכולים להדפיס את הפורמט במדפסת, לאייר ולכתוב ביד בצבעים שונים, או בהדבקה, ואז לסרוק את העבודה ולשמור אותה כקובץ דיגיטלי.
 2. לקובץ המוגש מטעם בית הספר יש להוסיף את הפרטים המזהים הבאים:
  - שם בית הספר.
  - הרשות / היישוב.
  - שמות מלאים של חברי הצוות, כל אחד והכיתה שלו.

 

מרכיבים שחייבים להיות ביצירה

 1. המסר המרכזי, המועבר באמצעות הסמל והסיסמה, צריך להביא לידי ביטוי את תרומת החשמל למדינה במגוון תחומים תוך חקירת העבר, הוקרת ההווה וראיית העתיד.
 2. הסמל והסיסמה אמורים לשקף את התוכן באופן קליט ומרגש. חשוב שהמסר יהיה ברור, מובן ומעניין.
 3. הסמל והסיסמה צריכים לכלול מסר חזותי ומסר מילולי –  ציורים, איורים, תמונות – המסבירים ומחזקים את המסר המילולי – משפט מפתח מוביל, ויוצרים בולטות, כך שימשכו את תשומת-לבו של הקהל.

 

שלבי התחרות

שלב א – עד 15/11/2017

הודעה. תישלח פנייה לכל בתי-הספר, המסבירה את מהות התחרות, כולל איגרת הזמנה לתלמידים והפורמט הבסיסי הנדרש ליצירה.

שלב ב – עד 11/2/2018

הכנת היצירות ותחרות פנים בית ספרית. ועדת שיפוט פנימית של כל בית-ספר תבחר את היצירה שתייצג אותו.

 

שלב ג – עד 15/2/2018

הגשה. כל בית ספר יגיש באמצעות דוא"ל למינהלת התחרות את היצירה שבחר לכתובת הדוא"ל:  inbal@machonyeadim.co.il.

תוך 72 שעות מההגשה יקבל כל מגיש תשובה במייל חוזר שהעבודה התקבלה.

אם לא התקבלה תשובה כזאת, יש לפנות לצורך בירור לטלפון: 03-6314467 לענבל.

 

שלב ד – עד ה-4/3/2018

ועדת שיפוט אזורית. כל חברה תבחר את 8 היצירות שעולות לגמר מכל אחד משלושת המחוזות שבאחריותה. סה"כ 48 יצירות מכל הארץ. ישלחו הודעות לבתי הספר שעלו לגמר, והם יוזמנו לאירוע הארצי במהלכו יוכרזו הזוכים. הודעות מתאימות יישלחו גם למנהלי אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המתאימות, ולפיקוח משרד החינוך.

 

שלב ה – עד ה-11-16/3/2018

הצבעה באינטרנט. *אפשרות להצבעה באינטרנט באתר נתיב האור לכל 48 העבודות שעלו לגמר. ההצבעה באינטרנט תהווה 35% מהציון הכולל לזכייה.

ועדת שיפוט ארצית. ועדה בהשתתפות נציגי משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי ואנשי חברת החשמל, תבחר מכל מחוז את הזוכה במקום הראשון. ציון הוועדה ישוקלל ב-65% עם ציוני ההצבעה באינטרנט.

 

הכרזת הזוכים – באירוע הארצי!

 • הזוכים בתחרות יוכרזו במהלך האירוע ויקבלו תעודות זכייה ופרסים.
 • הזכיות יתפרסמו באתר האינטרנט של התוכנית.
 • הודעות על הזכייה ישלחו למנהלי בתי הספר, למנהלי מחוזות משרד החינוך, למנהלי האגפים / מחלקות החינוך ברשויות המתאימות.