מערך פעילות

חידון מסכם-יש ללחוץ על הקישור

לשימוש מיטבי יש להעביר לפורמט PPS  לפני ההקרנה.