פעילות לחנוכה

הדרכה לכיתות א' או בגני הילדים בתחנות
15 ביוני 2017
מצגת ופעילות- סרטונים ומשחק בנושא הבטיחות בחשמל
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: מצגת לפעילות בחג החנוכה המשלבת שאלות על החג ושאלות בנושא הבטיחות בחשמל.