מצגת ופעילות- סרטונים ומשחק בנושא הבטיחות בחשמל

פעילות לחנוכה
15 ביוני 2017
מצגת מלווה לפעילות בנושא בטיחות בחשמל
15 ביוני 2017