מצגת הסבר ופעילות- החשמל בטבע

מצגת הסבר ופעילות- החשמל בבית וכללי הבטיחות
15 ביוני 2017
תכנית להפסקה פעילה בנושאי בטיחות וחיסכון בחשמל
15 ביוני 2017

תיאור הפעילות: מצגת הסבר המלווה בפירושים למושגים ומשחק בסופה. המצגת עוסקת בנושא החשמל בטבע (דג חמשל, ברק וחשל סטטי) וביטויים שונים של אנרגיות בטבע- רוח, מים, שמש.