כתב סתרים על כללי בטיחות בחשמל

תכנית להפסקה פעילה בנושאי בטיחות וחיסכון בחשמל
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: שמונה כתבי סתרים שבכל אחד כלל או הסבר בנושא הבטיחות בחשמל. בכל דף מופיע מקרא לכתב הסתרים.