"חשמל בחוכמ"ה"- מערך לתלמיד

"חשמל בחוכמ"ה" – מערך לתלמיד בערבית
18 בדצמבר 2018

חשמל בחוכמ"ה- מצגת לתלמיד– יש ללחוץ לפתיחת הקישור