הדרכה לכיתות א' או בגני הילדים בתחנות

מצגת להיכרות עם רשת החשמל
15 ביוני 2017
פעילות לחנוכה
15 ביוני 2017
תיאור הפעילות: דף הסבר לפעילות שגרירי נתיב האור בכיתות א' או בגני הילדים בעזרת הערכה הצהובה, דפי צביעה וסימניות.