Olga D

16 בינואר 2018

נתניה- מודל התייעלות אנרגתית- כתבה מתוך עיתון "הארץ" 16.1.18

haar– קישור לכתבה : "נתניה- מודל התייעלות אנרגתית" מתוך עיתון "הארץ" 16.1.18- haar  
24 ביולי 2017

חברת החשמל קיימה סדנת בטיחות בחשמל ייעודית ללקויי ראייה

חברת החשמל קיימה סדנת בטיחות בחשמל ייעודית ללקויי ראייה במסגרת התוכנית החינוכית "נתיב האור" ב"בית חינוך עיוורים" בירושלים. בן יעקב לירון פורסם: 18/07/2017 ​ חברת החשמל […]