webmaster

13 ביוני 2017

פעילות נתיב האור עם קצ"ב….בבת ים

13 ביוני 2017

שגרירי נתיב האור בבתי הספר בחולון ובקריית אונו

13 ביוני 2017

שגרירי נתיב האור מבי"ס "הראשונים" בבת ים

זכו להצלחה בפעילות שהתקיימה החודש במרכז לקשיש במתנ"ס "יגלום".   מערכת נתיב האור השגרירים הפעילו בקטעי תאטרון קצרים המציגים את סכנות החשמל, סיטואציות של סכנות בחיי […]